Subsidie SNN / EFRO

Intelligent non-conventional products

SNN FC
EFRO FC
EFRO DIAP

Frank BV ontvangt subsidie voor de volgende activiteiten:
Frank BV beoogt met dit project de gangbare producten die zij levert intelligenter te maken en te voorzien van sensoren die interactie met een eindconsument mogelijk d.m.v. datacommunicatie van de sensoren met een centraal platform. Dit door een software prototype van een data-ontsluitingsplatform te ontwikkelen, alsmede een prototype van een slim product waarin de proof-of-principles kunnen worden aangetoond voor minder gangbare producten.

Een deel van het platform, na afronding van de activiteiten, is te zien op www.justfrank.com.