✔️ Gratis bezorging vanaf € 30,-Niet tevreden? ✔️ Gratis retourneren ✔️ Ophalen bij 5219+ afhaalpunten ✔️ Gratis retourneren                           🔓 Inloggen       |       Klantenservice

Tips voor managers bij letsel medewerkers

Als manager weet u het maar al te goed, een zieke werknemer kost veel geld. U dient in Nederland een arbeidsongeschikte werknemer op grond van de wet het eerste jaar 100% door te betalen. Het tweede jaar is de loondoorbetalingsverplichting 70%.

Van de wettelijke loondoorbetalingsverplichting kan bij CAO worden afgeweken, maar feit blijft dan uw organisatie een zieke werkgever door moet blijven betalen tot en met het tweede ziektejaar. Daarnaast heeft u te maken met veel re-integratieverplichtingen. 

Zieke werknemer door een ongeluk

Dit artikel gaat over arbeidsongeschiktheid van uw medewerker als gevolg van een ongeluk of hondenbeet. Want er is dan iets bijzonders aan de hand. Besproken worden de regresmogelijkheid van uw als manager voor de onderneming. Daarnaast is het belangrijk om u goed te verzekeren tegen aansprakelijkheid van de onderneming voor letsels opgelopen door een medewerker onder werktijd. Want u wilt voorkomen dat u namens een medewerker aansprakelijk gesteld wordt door een letselschade advocaat.

Regres op veroorzaker ongeluk

Is uw medewerker het slachtoffer van een verkeersongeluk? Dan is het als manager goed om te weten wat de toedracht van de aanrijding was. Is uw medewerker buiten diens schuld aangereden? Dan bestaat er een mogelijkheid om regres te voeren op de schadeverzekeraar van de bestuurder die de verkeersfout gemaakt heeft.

Schuldig bij een aanrijding is bijvoorbeeld in de meeste gevallen het achterste voertuig. Bijvoorbeeld bij een kop-staart botsing of een kettingbotsing. De bestuurder van het motorvoertuig dat het ongeluk veroorzaakt heeft is, is gehouden de schade te vergoeden. In Nederland zijn echter alle motorvoertuigen verplicht verzekerd tegen aansprakelijkheid als gevolg van een aanrijding. Uw medewerker kan zijn of haar letselschade dus verhalen op de aansprakelijk persoon of diens schadeverzekering.

Als werkgever lijdt u ook schade door de aanrijding. Artikel 6:107a van het Burgerlijk Wetboek biedt dan uitkomst. In dit wetsartikel is het claimrecht van de werkgever geregeld voor schade veroorzaakt door uitval van een medewerker door een ongeluk waarvoor een andere persoon aansprakelijk is. Dit wordt ook wel regresrecht genoemd.

Op basis van het regresrecht kan een werkgever de volgende schadeposten claimen:

  • Het doorbetaalde nettoloon
  • Re-integratiekosten

Aansprakelijkheid als werkgever

U kunt als werkgever zelf ook aansprakelijk gesteld worden door een medewerker, namelijk in de volgende gevallen:

  • Uw medewerker is slachtoffer van een bedrijfsongeval
  • Letselschade van uw medewerker veroorzaakt door een andere medewerker.

Daarnaast rust er op u als werkgever een verplichting om een verzekering af te sluiten die letselschade dekt die uw medewerker lijdt als gevolg van een verkeersongeluk onder werktijd. Deze verzekering wordt een WEGAM of WEGAS  verzekering genoemd.

Voor u als manager van een bedrijf is het goed om te weten dat op u een zorgplicht als werkgever rust. Dit betekent dat u er alles aan moet doen om een ongeluk onder werktijd te voorkomen. Deze zorgplicht is wettelijk verankerd in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.

Bent u dus werkgever? Zorg ervoor dat u een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft voor letselschade van uw personeel en sluit een WEGAM of WEGAS verzekering af. Dit kan u veel financiële schade besparen.

Frank.nl
Logo
Shopping cart